BHP DYZIO

Kompleksowa Obsługa Firm w zakresie BHP

bhp szkolenia instrukcje outsourcing

oficjalna strona firmowa: www.bhp.dyzio.pl        mail: bhp@dyzio.pl

Szczęśliwicka 36A

WARSZAWA Ochota

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:30

tel. 22 824 56 72 , 601 313 113

Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości lub profilu działalności. Proponujemy usługi bhp obejmujące zarówno współpracę stałą jak i pomoc doraźną. Oferta obejmuje doradztwo, analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w zakładzie, aby stanowiska pracy były bezpieczne i ergonomiczne. W ramach wykonywanych czynności dbamy, by prowadzona dokumentacja była zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

szkolenia bhp

  szkolenia wstępne dla nowozarudnionych

  szkolenia okresowe dla pracodawców

  szkolenia okresowe dla pracowników
    szczebla kierowniczego

  szkolenia okresowe dla pracowników
    administracyjno-biurowych

  szkolenia okresowe dla zatrudnionych
    na stanowiskach robotniczych

  szkolenia okresowe dla zatrudnionych
    na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  szkolenia z pierwszej pomocy

  szkolenia z metod walki ze stresem

  ocena i analiza stanu BHP w zakładzie

  identyfikacja zagrożeń BHP

  dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

  ogólne instrukcje BHP i P.POŻ.

  opracowanie stanowiskowych instrukcji BHP

  założenie i prowadzenie rejestrów BHP

  pomoc w doborze środków ochrony
    indywidualnej i zbiorowej

  wsparcie podczas kontroli BHP

  wsparcie podczas kontroli PIP ZUS PIS

  odpowiedzi na nakazy i wystąpienia
    organów kontroli

  doradztwo i nadzór BHP oraz P.POŻ.

  audyty BHP i P.POŻ.

  outsourcing BHP i P.POŻ.

  dokumentacja powypadkowa

  przygotowywanie odpowiedzi do instytucji
     kontrolnych

  szkolenie z zakresu prowadzenia
    dokumentacji pracowniczej

  porządkowanie dokumentacji pracowniczej

  porządkowanie dokumentacji BHP

Szkolenia BHP

dokumentacja bhp

Prowadzenie dokumentacji

instrukcje bhp

Dokumentacja powypadkowa

procedury bhp

Instrukcje BHP

zwalczanie stresu

Walka ze stresem

LISTA REFERENCYJNA: tutaj

najlepsze polskie firmy