storelogger

  elektronika laboratoryjna

  systemy pomiaru parametrów klimatu

  higrometry, termometry

  regulatory temperatury

  pirometry, barometry

  rejestratory parametrów klimatu

  regulatory parametrów klimatu

climatelogger

Producent elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej

Urządzenia do pomiaru, rejestracji, sygnalizacji przekroczeń wartości alarmowych, sterowania i regulacji: wilgotności, temperatury, ciśnienia powietrza, pomiarów meteo, procesów przemysłowych i rolniczych

Laboratorium wzorcowania urządzeń do pomiaru wilgotności

termohogrometr

lab-el LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.

Herbaciana 9

Reguły k.Warszawy

poniedziałek-piątek: 6-15

info@label.pl
 
www.label.pl

22 753-61-30, 22 753-60-32

multisensor klimatu

  stacje meteorologiczne

  wiatromierze, deszczomierze

  mierniki pyłu, stężenia gazów

  anemometry, przepływomierze

  pyranometry, luksomierze, światłomierze

  miermiki promieniowania

  badania mikroklimatu pomieszczeń

regulator temperatury klimatu

SDOG Krzysztof Moczyński made by