rasko ppozRASKO

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

gaśnice agregaty gaśnicze ppoż Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów
Autoryzowany serwis sprzętu gaśniczego

Oceny i analizy zagrożeń pożarowych. Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Przeglądy, remonty i legalizacja gaśnic. Badania hydrantów i węży hydrantowych. Impregnacje ognioochronne. Zabezpieczeczenia ognioochronne przejść instalacyjnych. Szkolenia przeciwpożarowe i BHP. Sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego. Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej. Projekty instalacji oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu, systemów sygnalizacji pożaru

Biuro Handlowe, Serwis (poniedziałek-piątek: 8-18)
01-267 Warszawa Wola, Jana Kazimierza 61

Napisz do nas: rasko@ppoz.waw.pl

Przed wizytą konieczne potwierdzenie telefoniczne

tel: 22 836 86 95     tel.kom: 600 482 218

Rabaty przy zakupach hurtowych i zleceniach na konserwację i naprawy sprzętu przeciwpożarowego

 

 

ochrona przeciwpożarowa

doradztwo techniczne

ocena i analiza zagrożeń
 pożarowych i wybuchowych

szkolenia przeciwpożarowe

szkolenia z zakresu ochrony p.poż


impregnacja ogniochronna
 konstrukcji drewnianych, metalowych,
 tkanin atestowanymi środkami
 ogniochronnymi

napełnianie i ładowanie gaśnic

legalizacja gaśnic

oznakowanie obiektów p.poż

opracowania instrukcji
 bezpieczeństwa pożarowego

pomiary bezpieczeństwa
 w zakresie bezpiecznej eksploatacji
 urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 oraz instalacji piorunochronnych

pomiary instalacji elektrycznych

pomiary instalacji odgromowych

legalizacja butli ciśnieniowych

 

badania, remonty, konserwacja
 hydrantów wewnętrznych
 hydrantów zewnętrznych,
 podręcznego sprzętu gaśniczego

przeglądy techniczne
 gaśnic
 hydrantów
 agregatów gaśniczych

badania, remonty, konserwacja
 hydrantów wewnętrznych

remonty i ładowanie
 agregatów gaśniczych

remonty i modernizacja gaśnic

pomiary ciśnienia i wydajności
 wody w hydrantach

pomiary szczelności i
 wytrzymałosci węży hydrantowych

zabezpieczenia ognioochronne
 przejść przewodów wodociągowych
 kanalizacyjnych i innych między
 strefami pożarowymi

Lampy awaryjne
Systemy oświetlenia awaryjnego włączające się podczas zaniku
oświetlenia podstawowego

 

SPRZEDAŻ

sprzęt przeciwpożarowy

gaśnice śniegowe

gaśnice proszkowe

gaśnice pianowe

gaśnice wodne mgłowe

gaśnice samochodowe

agregaty gaśnicze

wytwornice piany

węże gaśnicze

koce gaśnicze

podręczne zestawy
 gaśnicze

prądownice

nalepki ostrzegawcze z
 folii fotoluminescencyjnej

znaki ewakuacyjne i
 przeciwpożarowe

znaki nakazu i zakazu
znaki ostrzegawcze
znaki informacyjne

worki ewakuacyjne

worki bankowe

 

 

Współpracujemy z firmą BHP-BFM: www.bhppracy.pl    email: biuro@bhppracy.pl

najlepsze polskie firmy